Peilbesluit Langbroekerwetering

Geldend van 12-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Peilbesluit Langbroekerwetering
Citeertitel Peilbesluit Langbroekerwetering
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagen exb-2022-44800 exb-2022-44801

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002, hoofdstuk III

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging 6 juli 2022: herstelbesluit, na uitspraak rechtbank Midden Nederland van 3 november 2021 en nader onderzoek, van de wijziging peilbesluit Langbroekerwetering (2008) voor landgoed Kolland (2022). Wijziging 11 mei 2022: intrekking peilbesluit met uitzondering van landgoed Kolland. Wijziging 18 december 2019: aanpassing kaart bij peilbesluit en peilgebied LBW025 opheffen. Dit peilgebied wordt in zes nieuwe peilgebieden opgesplitst. Met de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland van 5 februari 2019 is de wijziging van 28 juni 2017 vernietigd. Wijziging 28 juni 2017: aanpassing kaart bij peilbesluit en het opdelen van een deel van peilvak LBW025 in kleinere delen landbouw- en natuurgebieden. Dit peilbesluit is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht bij besluit van 22 augustus 2008, onder nummer 208INT228587. De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-6-2008 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb2008/04, WijC 01-10-2008, HN 01-10-2008, KSC 02-10-2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2022 art. 1,3,9

06-07-2022

wsb-2022-9036

1850242
06-08-2022 12-08-2022 art. 3

11-05-2022

wsb-2022-8809

1851186
18-01-2020 06-08-2022 art. 1, 3 en 9

18-12-2019

wsb-2020-140

1582754
23-08-2017 18-01-2020 wijziging art. 1 en 3

28-06-2017

Wsb 2017, 7593

1250116
09-10-2008 23-08-2017 nieuwe regeling

18-06-2008

Wsb2008/04, WijC 01-10-2008, HN 01-10-2008, KSC 01-10-2008

08.SPR/047