Treasurystatuut van Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Treasurystatuut van Waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Treasurystatuut van Waterschap Rijn en IJssel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 108

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking is niet te achterhalen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002 nieuwe regeling

01-11-2001

Onbekend.

Onbekend.