Uitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)

Geldend van 01-09-2009 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 4:10 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening verboden is om zonder vergunning van het college:

a.een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat vermeld op de door hetcollege vastgestelde lijst van beschermde bomen;

b.houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een zelfstandige

eenheid vormen, en geen grotere oppervlakte beslaan dan 10 are

te vellen of te doen vellen;

gelet op artikel 4:10 eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende “Lijst van beschermde bomen”.

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)” en treedt in werking op

1 september 2009.

Lijst van beschermde bomen (vastgesteld 18 augustus 2009)

Latijnse naam

Hollandse naam

Aant.

Straat/lokatie

Wijk

Quercus robur

Inlandse eik

1

Aangelag

ZE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

4

Adriaansdreef

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Adriaansdreef 1

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Aerdmannekesbaan

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Beier

BE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Benensonpark

HO

Carpinus betulus

Haagbeuk

1

Benensonpark

HO

Fagus sylvatica

Beukenhaag

1

Benensonpark

HO

Quercus robur

Inlandse eik

12

Berg/Stropersberg

HW

Quercus robur

Inlandse eik

32

Berg/Stropersberg

HW

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Berkt 35

OE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Berkt 50

OE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Berkt 50

OE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

58

Blaarthemseweg

ZE

Fraxinus exc. 'Pendula'

Treur es

1

Blaarthemseweg

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

2

Blaarthemseweg

ZE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Blaarthemseweg kerk

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Blaarthemseweg 41

ZE

Tilia tomentosa

Zilverlinde

1

Blaarthemseweg 41

ZE

Fagus sylv.'Purpurea'

Rode beuk

1

Blaarthemseweg 41

ZE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

3

Borghoutspark

ZE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode Kastanje

3

Borghoutspark 10

ZE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode Kastanje

3

Borghoutspark 18

ZE

Juglans regia

Walnoot

1

Borghoutspark 23

ZE

Juglans regia

Walnoot

2

Borghoutspark 25

ZE

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

1

Borghoutspark 25

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

2

Borghoutspark 28

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Borghoutspark 29 b

ZE

Juglans regia

Walnoot

1

Borghoutspark 29 c

ZE

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

3

Borghoutspark 29 c

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

3

Borghoutspark 30

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

1

Borghoutspark 31

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

2

Borghoutspark 33

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Borghoutspark 34

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Borghoutspark 36

ZE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode Kastanje

3

Borghoutspark 37

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

3

Borghoutspark 37

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

2

Borghoutspark 39

ZE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Borghoutspark 4

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

2

Borghoutspark 41

ZE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Borghoutspark 42

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

4

Borghoutspark 43

ZE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Borghoutspark 44

ZE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Borghoutspark 8

ZE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Borghoutspark t/o nr. 14

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Bovenhei

HO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

72

Brink Heers

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

38

Broekweg

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

4

Broekweg kerk

ME

Fagus sylvatica 'Dawyck'

Zuilbeuk

6

Bussels

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

14

Bussels/Veken

CO

Abies grandis

Reuzenzilverspar

5

Clementinelaan

OE

Nieuw Abies grandis

5

Clementinelaan t/o nr. 11

OE

Salix alba 'Tristis'

Treurwilg

1

de Plaatse

VE

Salix alba 'Tristis'

Treurwilg

1

de Plaatse

VE

Quercus robur

Inlandse eik

1

de Run 2600

VE

Metasequioa glyptostroboi

Moerascypres

13

de Run 6300/ Kempenbaan

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

100

Dommelstraat

VE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Dommelstraat 41

ME

Quercus robur

Inlandse eik

2

Dommelstraat 41

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Dorpstraat 101

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Dorpstraat 103

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Dorpstraat 58

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Dorpstraat 95

VE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode paardekastanje

1

Dorpstraat 95

VE

Ginkgo biloba

Japanse notenboom

1

Dorpstraat 95

VE

Fagus syl. 'Dawyck

Zuilbeuk

2

Dorpstraat/kerk

VE

Alnus cordata

Hartbladige els

5

Draaiboomstraat

EK

Fagus sylvatica

Beuk

1

Dreef 55

VE

Tilia tomentosa

Zilverlinde

9

Fred. Hendrikstraat

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Frederikadreef t/o 3

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Frederikadreef t/o 3

ME

Robinia pseudo-acacia

Acacia

1

Genderstraat 1

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

4

Heemweg

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Heemweg 2

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Heemweg voorz.pompstat

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

8

Heemweg/Bossebaan

CO

Tilia euchlora

Krimlinde

2

Heemweg/plan Valgaten

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Heerbaan

HO

Fagus sylvatica

Beuk

735

Heerbaan

Tilia vulgaris

Hollandse linde

129

Heers de Brink

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Heerseweg 1

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Heerseweg 137

VE

Platanus acerifolius

Plataan

1

Heiberg 22

VE

Quercus robur

Inlandse eik

143

Heikantsepad

KE

Quercus robur

Inlandse eik

162

Heikantsebaan

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Heiberg 9

VE

Quercus robur

Inlandse eik

3

Helleberg achterzijde

HW

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Hemelrijken Museum

ZE

Salix alba

Schietwilg

3

Het Gewad

VE

Catalpa bignonioides

Trompetboom

1

Honk nr 1

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

60

Hoofflaan

EK

Fagus sylvatica

Beuk

1

Horst

CO

Carpinus betulus

Haagbeuk

3

Horst

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde (Knot)

4

Kapelstraat-Noord 76

ZE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Kapelstraat-Zuid 13

ME

Cedrus atl. 'Glauca'

Atlasceder

2

Kapelstraat-Zuid 3

ME

Acer pseudopl. 'Leopoldii

Bontbladige esdoorn

1

Kapelstraat-Zuid kerk

ME

Quercus palustris

Moeraseik

264

Kempenbaan

Tilia cor.'Rancho'

Linde, kleinbladig

138

Kempenbaan

Metasequioa glyptostroboi

Watercypres

1

Keplerhof

ZO

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

1

Kerkakkerstraat

VE

Araucaria araucana

Slangenden

1

Kerkakkerstraat 128

VE

Sophora japonica

Honingboom

1

Kerkakkerstraat 136 c

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Kerkakkerstraat 136 c

VE

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

1

Klaverplein

EK

Parrotia persica

1

Klaverplein

EK

Quercus robur'Fastigiata'

Zuileik

1

Klaverplein

EK

Nieuw Tilia europeae

Hollandse linde

Knegselseweg

Betula

Berk

2

Korte Kruisweg

EK

Sophora japonica

Honingboom

3

Kruisstraat

ZE

Cedrus atlantica 'Glauca'

Atlasceder

2

Kruisstraat 114 b

ZE

Platanus acerifolius

Plataan

1

Kruisstraat 34

ZE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Kruisstraat 41

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

2

Lamberg 21 en 23

HW

Ginkgo biloba

Japanse notenboom

1

Lariksbeek

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Lariksbeek

CO

Quercus robur

Inlandse eik

1

Laar

BE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

18

Laar

BE

Betula nigra

Zwarte berk

3

Locht 22

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Locht 24

VE

Quercus robur

Inlandse eik

71

Locht

VE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Locht 20

VE

Sequioadendron giganteum

Mammoetboom

1

Merefeltstraat 5

ME

Quercus cerris

Moseik

3

Merefeltstraat Veldhof

ME

Quercus robur

Inlandse eik

30

Nieuwe Kerkstraat

Quercus rubra

Amerikaanse eik

53

Nieuwe Kerkstraat

Quercus robur

Inlandse eik

3

N.Kerkstr./speelterr.

HW

Quercus robur

Inlandse eik

2

Nagelmekerseweg

VE

Quercus robur

Inlandse eik

228

Oersebaan

OE

Quercus robur

Inlandse eik

91

Ontginningsweg.de Run

VE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

74

Ontginningsweg/de Run

VE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

4

Oude Kerkhof

EK

Fagus sylvatica

Beuk

18

Oude Kerkhof

EK

Catalpa bignonioides

Trompetboom

1

Oude Kerkhof

EK

Liquidambar styraciflua

Amberboom

1

Oude Kerkhof

EK

Abies procera 'Glauca

1

Oude Kerkhof

EK

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

3

Oude Kerkstraat

OE

Quercus robur

Inlandse eik

146

Oude kerkstraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

2

Oude Kerkstraat

OE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Oude Kerkstraat

OE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Oude Kerkstraat 20

OE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Oude Kerkstraat 38

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde (knot)

4

Oude Kerkstraat 52

OE

Platanus acerifolia

Plataan

59

Platanenlaan

BE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Paleisstraat 21

OE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Pleintjes

CO

Fagus sylvatica

Beukenhaag

1

Polkestraat

ZE

Tilia platyphyllos

Grootbladige linde

7

Postelstraat

EK

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Provincialeweg

ME

Acer pseudoplatanus

Esdoorn

15

Provincialeweg

ME

Tilia tomentosa

Zilverlinde (W.Alexanderboom)

1

Provincialeweg

ME

Fagus sylvatica

Beuk

8

Provincialeweg

ME

Fagus sylvatica

Beukenhaag

1

Provincialeweg 47

ME

Castanea sativa

Tamme kastanje

2

Provincialeweg 49

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Provincialeweg 49

ME

Acer pseudoplatanus

Esdoorn

2

Provincialeweg 49

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Provincialeweg 49

ME

Robinia pseudo-acacia

Acacia

3

Provincialeweg 49

ME

Platanus acerifolius

Plataan

1

Provincialeweg 63

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Provincialeweg 63

ME

Fagus sylvatica

Beuk

1

Provincialeweg 63

ME

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Provincialeweg 66

ME

Acer plat. 'Schwedleri'

Esdoorn

1

Provincialeweg 66

ME

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Provincialeweg 66

ME

Quercus robur

Inlandse eik

8

Provincialeweg Oost

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

ProvincialewegOost 180

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Randgeb. Hondsberg 29

HW

Quercus robur

Inlandse eik

1

Randgeb. Sprookjesberg

HW

Quercus robur

Inlandse eik

1

Randgebied Mijlberg

HW

Quercus robur

Inlandse eik

2

Randgebied N.Kerkstraa

HW

Quercus robur

Inlandse eik

1

Ranselberg langs nr. 1

HW

Tilia vulgaris

Hollandse linde

10

Roost

BE

Gleditsia tri. 'Inermis

Valse Christusdoorn

1

Rapportstraat

VE

Liriodendron tulipiferum

Tulpenboom

7

Rapportstraat

VE

Taxodium distichum

Moerascypres

1

Sterrenlaan

ZO

Platanus acerifolius

Plataan

2

Rapportstraat 44

VE

Taxodium distichum

Moerascypres

3

Runstraat Brandweerkaz

VE

Taxodium distichum

Moerascypres

23

Runstraat/de Run

VE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Schoolstr. kerk

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

83

St. Janstraat

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

4

Schoolstraat

ME

Tilia tomentosa

Zilverlinde

1

Schoolstraat

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

112

Sondervick

LO

Quercus ilex

Hulsteik

1

Schoolstraat park kerk

ME

Acer plat. 'Leopoldii;

Esdoorn bontbladig

1

Schoolstraat

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Schoolstraat park kerk

ME

Aesculus carnea 'Briotii'

Rode Paardekastanje

1

Schoolstraat park kerk

ME

Acer platanoides

Noorse esdoorn

3

Schoolstraat park kerk

ME

Acer platanoides

Noorse esdoorn

2

Schoolstraat park kerk

ME

Castanea sativa

Tamme kastanje

1

Schoolstraat langs 10

ME

Aesculus carnea 'Briottii

Rode paardekastanje

2

Schoolstraat/Processie

ME

Quercus robur

Amerikaanse eik

1

St.Jorisstraat

PO

Fagus sylvatica

Beuk

3

Schoot/Goorstraat

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Schoot/Goorstraat

VE

Sorbus thur. 'Fastigiata'

Lijsterbes

14

Schoutstraat

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Slot-Oost

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Smelen/hoek Heerbaan

HW

Quercus robur

Inlandse eik

4

Sondervick/Glazenmaker

LO

Quercus rubra

Amerikaanse eik

3

Sondervick/Keplerhof

ZO

Metasequioa glyptostr.

Watercypres

16

Speelhei

HO

Carpinus bet.'Quercifolia

Haagbeuk, eikbladig

4

St. Janstraat 26

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Steenzager naast nr.58

LO

Tilia tomentosa 'Brabant'

Zilverlinde

1

Sterrenlaan

ZO

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Groen

CO

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Groen

CO

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Heike t/o nr. 40

HO

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

t Heike 21

HO

Castanea sativa

Tamme kastanje

2

't Heike 21

HO

Tilia cor.'Rancho'

linde , kleinbladige

9

t Heike

HO

Tilia vulgaris

hollandse linde

9

t Heike

HO

Quercus rubra

Amerikaanse eik

19

t Heike

HO

Quercus robur

Inlandse eik

11

t Heike

HO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

't Heike 21

HO

Castanea sativa

Tamme kastanje

1

't Heike 21

HO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

't Stoom 12

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Stoom 8

OE

Fagus sylvatica

Beuk

3

Traverse/State

PO

Quercus robur

Inlandse eik

27

Meerhovendreef/Domein

PO

Tilia cor.'Rancho'

Linde Amalia geboorteboom

1

Twijnder, kinderboerderij

LO

Sequioadendron giganteum

Mammoetboom

1

Twijnder, kinderboerderij

LO

Prunus yedoensis

Yoshino kers

1

Theullandstraat

EK

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

6

Theullandstraat

EK

Quercus palustris

Moeraseik

5

Van Aelstlaan/Canopus

EK

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Vilderstraat 1

OE

Acer platanoides

Noorse esdoorn

2

Vilderstraat 1

OE

Quercus robur

Inlandse eik

3

Vilderstraat 1

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

3

Volmolenweg 15/15 a

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

3

Vroonhovenlaan 36

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Vroonhovenlaan 38

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

3

Vroonhovenlaan 38

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Weldsehei/Zandhei

HO

Quercus robur

Inlandse eik

2

Westerveldseweg

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Zandoerle 10

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde (knot)

2

Zandoerle 15

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde (knot)

2

Zandoerle 17

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Zandoerle 40

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

55

Zandoerle brink

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

5

Zandoerleseweg 16

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Zittard 38

OE

Quercus robur

Inlandse eik

2

Zittardsestraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

4

Zittardsestraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Zittardsestraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Zittardsestraat

OE