Algemene plaatselijke verordening Smallingerland

Geldend van 23-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Smallingerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Smallingerland
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Smallingerland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. artikel 2.1, derde lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  3. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
  4. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  6. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  7. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  8. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  9. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2024 artikel 2:79

09-04-2024

gmb-2024-172767

2024-009316
01-01-2024 23-04-2024 aanhef, artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10A, 2:10B, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:23, 2:28, 2:39, 2:40g, 2:46, 2:60A, 2:71, 2:73a, 3:13, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:26, 5:27A, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

28-11-2023

gmb-2023-536696

Onbekend.
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1

28-11-2023

gmb-2023-527123

2023-056792
03-02-2023 31-12-2023 artikel 2:60A, 3:5, 4:13, 5:10, 5:12, 5:12A, 5:12B

24-01-2023

gmb-2023-46479

Onbekend.
27-10-2021 03-02-2023 artikel 2:32, 2:48A

12-10-2021

gmb-2021-373375

Onbekend.
08-05-2021 27-10-2021 artikel 1:1, 5:31A, 5:31AA, 5:31B, 5:31C, 5:31D, 5:31E

20-04-2021

gmb-2021-142076

Onbekend.
15-03-2019 08-05-2021 Hoofdstuk 6, artikel 1:1, 2:3, 2:25, 2:44, 2:57, 2:62, 4:1, 4:2, 4:3, 4:10A, 4:10B, 4:10C, 5:10, 5:12, 5:13, 5:25A, 6:1, 6:2

26-02-2019

gmb-2019-59406

Onbekend.
20-07-2018 15-03-2019 afdeling 10a, artikel 2:40a, 2:40b, 2:40c, 2:40c, 2:40d, 2:40e, 2:40f, 2:40g, 2:40h, 2:40i, 2:40j, 2:40k, 2:40l, 2:40m

10-07-2018

gmb-2018-155451

Onbekend.
21-10-2016 20-07-2018 Wijziging art. 2:25

21-06-2015

Gemeenteblad, 20-10-2016, nr. 143570

21-06-2016, volgnr. 6
23-10-2015 21-10-2016 Wijziging artt. 1:2, 1:8, 2:27, 2:28, 2:29, 2:39, 2:48, 2:58, 2:65, 2:66, 2:67, 4:10F, 4:15, 4:18, 5:18, 5:23, 5:25 en vaststelling toelichting

01-09-2015

Gemeenteblad, 22-10-2015

01-09-2015, volgnr. 5
01-02-2014 23-10-2015 Wijziging art. 2:29

14-01-2014

Gemeenteblad, 31-01-2014

14-01-2014, volgnr. 7
22-03-2013 01-02-2014 Nieuwe regeling

05-03-2013

Breeduit, 21-03-2013

05-03-2013, volgnr. 5