Regeling vervallen per 24-07-2018

Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten

Geldend van 01-09-2009 t/m 23-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten
Citeertitel Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening, art. 4:3
  2. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, art. 2.21
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009 24-07-2018 Nieuwe regeling

18-08-2009

De Ahrenberger, 26-8-2009

Onbekend