Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)

Geldend van 01-09-2009 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het college op grond van artikel 2:35 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) bevoegd is een gebied aan te wijzen waar het verboden is op een openbare plaats die deel uitmaakt van het aan te wijzen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht om overlast door (overmatig) drankgebruik te voorkomen en te bestrijden;

gelet op artikel 2:35 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • 1.

  de volgende gebieden in de gemeente Veldhoven aan te wijzen als gebieden ex artikel 2:35 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • ¨

   Op, in en binnen een afstand van 50 meter van:

   • o

    Pleinen;

   • o

    Parken;

   • o

    Speelvoorzieningen (o.a. speelplaats en speeltuin);

   • o

    Bushokjes;

   • o

    Kinderboerderijen;

   • o

    Gebouwen of terreinen die bestemd zijn voor opvang of onderwijs van jonge kinderen en jeugd (o.a. scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang);

   • o

    Gebouwen of terreinen van de Kempen Campus;

   • o

    Gebouwen of terreinen van zorginstellingen;

  • ¨

   Centrumgebieden (zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende situatietekeningen):

   • o

    City Centrum;

   • o

    Zeelst;

   • o

    Veldhoven-Dorp;

   • o

    D’Ekker;

   • o

    Oerle;

 • 2.

  dat het verbod om op een openbare plaats die deel uitmaakt van het aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, niet geldt tijdens evenementen zoals bedoeld in artikel 2:12 en 2:13 Apv.

Tekening verboden drankgebruik