Subsidieverordening sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Lochem

Geldend van 15-03-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Lochem
Citeertitel Subsidieverordening sloop ongewenste bebouwing buitengebied gemeente Lochem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 108, 1e lid, 147, 1e lid en 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2013 Nieuwe regeling

03-12-2012

De Berkelbode, 28 februari 2013

2012-004737