Verordening Reserve Recreatie en Toerisme Gemeente Wijdemeren 2012

Geldend van 16-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Reserve Recreatie en Toerisme Gemeente Wijdemeren 2012
Citeertitel Verordening Reserve Recreatie & Toerisme Wijdemeren 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Samenhang met vaststellen en publiceren van de gemeentelijke structuurvisie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2018 wijziging art. 5.1

02-03-2017

gmb-2018-244162

Verordening Reserve Recreatie & Toerisme Wijdemeren 2012
14-02-2013 16-11-2018 Nieuwe regeling

01-11-2012

Wijdemeren Informeren, 13-02-2013

Verordening Reserve Recreatie & Toerisme Wijdemeren 2012