Regeling vervallen per 09-12-2022

Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013

Geldend van 12-04-2016 t/m 08-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Eijsden-Margraten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp monumenten en archeologie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Monumentenwet
  2. Gemeentewet
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Besluit omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2016 09-12-2022 art. 1, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hoofdstuk 5, 6, 7 toelichting

15-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 11-04-2016

Onbekend.
01-04-2015 12-04-2016 art. 3, toelichting

10-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 27-03-2015

Onbekend.
17-01-2013 01-01-2013 01-04-2015 harmonisatie

18-12-2012

Gemeenteblad, 09-01-2013

12IN007223 / 12IN007374