Verordening op de commissie bezwaarschriften Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de commissie bezwaarschriften Goeree-Overflakkee
Citeertitel Verordening op de commissie bezwaarschriften Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-44758

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 84
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening op de commissie bezwaarschriften gemeente Dirksland 2009; de Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Goedereede op 27 juni 2002; de Verordening commissie bezwaarschriften 2010, vastgesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Middelharnis op 5 oktober 2010; en de Verordening commissie bezwaarschriften Oostflakkee 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2013 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z 13-00341