Regeling vervallen per 11-12-2013

Verordening op de heffing en de invordering van leges Goeree-Overflakkee 2013

Geldend van 11-12-2013 t/m 10-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Goeree-Overflakkee 2013
Citeertitel Legesverordening Goeree-Overflakkee 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-41949

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156
  2. Gemeentewet, art. 229
  3. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1
  4. Wet algemene regels herindeling, art. 28

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening 2012 van de voormalige gemeente Goedereede, zoals vastgesteld op 10 november 2011; de Legesverordening 2012 van de voormalige gemeente Dirksland, zoals vastgesteld op 22 december 2011; de Legesverordening 2012 van de voormalige gemeente Middelharnis, zoals vastgesteld op 1 december 2011; de Legesverordening 2012 van de voormalige gemeente Oostflakkee, zoals vastgesteld op 15 december 2011. De datum van ingang van de heffing is 9 januari 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2013 11-12-2013 intrekking

28-11-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 10-12-13

Z-13-12613/11457
09-01-2013 31-12-2013 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z 13- 00336