Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Baarn

Geldend van 01-11-2012 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Baarn
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.7
  2. Besluit ruimtelijke ordening, artikel 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2012 01-07-2008 Aanpassing regeling

26-09-2012

Elektronisch Gemeenteblad 31 oktober 2012, week 44, nummer 18

12RV000030