Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium

Geldend van 27-12-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-55419 exb-2017-55420

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35 en 56
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats 2012

(vastgesteld door B&W d.d. 31-07-2012)

Nadere regels voor de graven en asbezorging

(vastgesteld door B&W d.d. 31-07-2012)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2012 Nieuwe regeling

16-04-2012

De Faam, 19-12-2012

Raadsstuk 12-49