Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe
Citeertitel Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp water, waterkeringen, waterschap
Externe bijlagen exb-2018-72568 exb-2018-72569 exb-2018-72570 exb-2018-72571 exb-2018-72572 exb-2018-72573

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet; Provinciewet, artikel 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met betrekking tot de inwerkingtreding van deze regeling: zie artikel 6.2 en 6.3. Ingetrokken worden: - Waterverordening waterschap Veluwe: Provinciaal Blad van Gelderland 2009, nr. 170, Provinciaal Blad van Overijssel 2009, nr. 74; - Waterverordening waterschap Vallei en Eem: Provinciaal Blad van Utrecht 2009, nr. 56, Provinciaal Blad van Gelderland 2009, nr. 168 (art. 6.2, tweede lid). De bijlagen bij deze verordening zijn hier niet opgenomen. Verwezen wordt naar een provinciaal Blad van de provincie Gelderland van 13 november 2012, PB2012/171 Bijlage 1 t/m 5.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 artikel 1.1, 1.2, 2.5, 2.7, 3.1, 3.3, bijlage 1, 2, 3 en 4

19-12-2018

prb-2018-9358

PS 2018-699, zaaknummer 2018007080
01-01-2013 01-01-2019 Nieuwe regeling

28-03-2012

Provinciaal Blad, 2012/171

PS2012-170-II