Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek, titel 2 van boek 5
  2. Gemeentewet, art. 160 en 171

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 Nieuwe regeling

25-09-2012

De Faam, 03-10-2012

Zaaknummer 38724