Regeling vervallen per 25-03-2022

Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012

Geldend van 11-10-2012 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012
Citeertitel Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp doorstroming woningen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2012 25-03-2022 nieuwe regeling

21-06-2012

WeesperNieuws, 03-10-2012

Z.21074/D.222