Regeling vervallen per 19-04-2023

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 11-02-2021 t/m 18-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

artikel 2.78 ontbreekt, is gereserveerd

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021 19-04-2023 nieuw artikel 2.79

12-05-2020

gmb-2021-41219

Onbekend.
24-10-2012 11-02-2021 Nieuwe regeling

25-09-2012

Da's Mooi, 16-10-2012

12/07997