Nota welstandsbeleid gemeente Barendrecht

Geldend van 27-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Barendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota welstandsbeleid gemeente Barendrecht
Citeertitel Nota welstandsbeleid gemeente Barendrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 12
  2. artikel 12a van de Woningwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2019 bijl. 5

29-10-2019

gmb-2019-286308

69845
21-09-2012 27-11-2019 nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815