Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
Citeertitel Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 lid 1 onder de Gemeentewet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 t/m 12 van boek 5 Burgerlijk wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012 nieuwe regeling

03-07-2012

De Jutter / Hofgeest/ 05-07-2012

B12.0351