Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (commissaris van de Koningin)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (commissaris van de Koningin)
Citeertitel Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing
Vastgesteld door commissaris van de koningin
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuurswet, art. 4:81; Provinciewet, art. 121; Gemeentewet, art. 124

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 Nieuwe regeling

04-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 20

12020550