Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 01-10-2012 t/m 13-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening
Citeertitel APV Uden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 en 156

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gewijzigd bij Vijfde wijziging APV Uden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten (vastgesteld 06-12-2011; bekendgemaakt 11-01-2012; in werking 01-01-2012)

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013

Aanwijzing gebied ex art. 2.4.8, eerste lid, APV Uden over hinderlijk drankgebruik (vastgesteld 02-07-1996; bekendgemaakt 03-07-1996; in werking 15-07-1996)

Beleidsregels sluitingstijden 10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 14-01-2014 Wijziging artikelen 2,12, 2,30c, 2.40, 2.74, 2.74a, 3.13, 4.15, 6.1

20-09-2012

Udens Weekblad 26-09-2012

01-10-2012