Regeling vervallen per 01-01-2016

Regeling leeftijdsverlof

Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling leeftijdsverlof
Citeertitel Regeling leeftijdsverlof
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Car-Uwo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum vaststelling en datum inwerkingtreding zijn onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000 01-01-2016 Nieuwe regeling

01-01-2000

Geen

Onbekend