Regeling vervallen per 28-12-2015

Subsidieverordening cultuurhistorisch erfgoed gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 25-04-2008 t/m 27-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening cultuurhistorisch erfgoed gemeente Sittard-Geleen
Citeertitel Subsidieverordening cultuurhistorisch erfgoed gemeente Sittard-Geleen 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2008 28-12-2015 Onbekend

03-04-2008

Trompetter, 16-04-2008

2008/024