LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, houdende regels over het beheer en de bescherming van flora en fauna alsmede natuurparken

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Maarten
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiƫle naam regeling LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, houdende regels over het beheer en de bescherming van flora en fauna alsmede natuurparken
Citeertitel Landsbesluit natuurbeheer en -bescherming
Vastgesteld door regering
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 Geconsolideerde tekst (GT)

21-02-2013

AB 2013, GT no. 143

n.v.t.