Regeling vervallen per 25-05-2017

Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie

Geldend van 15-03-1994 t/m 24-05-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie
Citeertitel Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 82 en 91, Monumentenwet 1988, artikel 15 alsmede de Monumentenverordening 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-1994 25-05-2017 Nieuwe regeling

24-02-1994

Infopagina 02-03-1994

1994/20