Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden in de cliëntenregistratie Sociale Zaken Zeewolde

Geldend van 16-09-1997 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-1997

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden in de cliëntenregistratie Sociale Zaken Zeewolde
Citeertitel Privacyreglement cliëntenregistratie Sociale Zaken Zeewolde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet persoonsregistraties
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-03-1997.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-1997 01-03-1997 nieuwe regeling

16-09-1997

Onbekend.

V104