Instructie voor de griffier van de gemeente Hellendoorn

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Instructie voor de griffier van de gemeente Hellendoorn
Citeertitel Instructie voor de griffier van de gemeente Hellendoorn
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Instructie griffier
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 wijziging artikelen 1, 2, 3, 4, 7 en 8

01-02-2022

gmb-2022-71668

2022-001264
02-07-2003 18-02-2022 nieuwe regeling

24-06-2003

Twents Volksblad, 01-07-2003

03.5019