Regeling vervallen per 04-03-2010

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

Geldend van 01-07-2004 t/m 03-03-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand
Citeertitel Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp sociale zaken en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8, 8a en 47
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2004 04-03-2010 nieuwe regeling

14-06-2004

onbekend

College B&W, 18052004