Regeling vervallen per 15-03-2020

Nadere regels vrijgestelde evenementen

Geldend van 15-04-2012 t/m 14-03-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels vrijgestelde evenementen
Citeertitel Nadere regels vrijgestelde evenementen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:13

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2012 15-03-2020 Nieuwe regeling

03-04-2012

De Ahrenberger, 11-04-2012

Onbekend