Regeling vervallen per 13-06-2012

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (kunststof drinkgerei)

Geldend van 15-04-2012 t/m 12-06-2012

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (kunststof drinkgerei)

De burgemeester van de gemeente Veldhoven;

overwegende, dat de burgemeester op grond van artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) bevoegd is, in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid of in het geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven en openbare plaatsen tijdelijk het gebruik van drinkgerei en flessen, bedoeld voor gebruik ter plaatse, anders dan van kunststof materiaal te verbieden;

dat het instellen van bovenstaand verbod tijdens onderstaande festiviteiten wenselijk wordt geacht om gevaarlijke en onveilige situaties en overlast te voorkomen en te bestrijden;

gelet op artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

in geval van de volgende bijzondere omstandigheden ex artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening tijdelijk het gebruik van drinkgerei en flessen anders dan van kunststof materiaal te verbieden voor (natte en droge) horecabedrijven (binnen en buiten) en openbare plaatsen tijdens:

 • 1.

  kermisdagen in d’Ekker en Oerle vanaf zaterdag 14.00 uur tot woensdag 01.00 uur in het gebied in de nabijheid van de desbetreffende draaiende kermis zoals is aangegeven op de bij dit uitvoeringsbesluit behorende situatietekening;

 • 2.

  kermisdagen in Veldhoven-Dorp en Zeelst vanaf vrijdag 19.00 uur tot woensdag 01.00 uur in het gebied in de nabijheid van de desbetreffende draaiende kermis zoals is aangegeven op de bij dit uitvoeringsbesluit behorende situatietekening;

 • 3.

  carnavalsdagen (vanaf vrijdag tot en met woensdag) in de gehele gemeente;

 • 4.

  de viering van Koninginnenacht (29 april) in de gehele gemeente;

 • 5.

  de viering van Koninginnedag (30 april) in de gehele gemeente;

 • 6.

  de viering van Oud & Nieuw (nacht van 31 december op 1 januari);

 • 7.

  wedstrijden tijdens een Europees en Wereldkampioenschap Voetbal;

 • 8.

  Cult & Tumult in het gebied in de nabijheid van het evenement zoals is aangegeven op de bij dit uitvoeringsbesluit behorende situatietekening;

 • 9.

  evenementen in Veldhoven waarbij aan het evenement de verplichting tot het gebruik van kunststof drinkgerei en flessen is opgelegd. Dit verbod geldt voor horecabedrijven (inclusief terras) en openbare plaatsen die direct aan het betreffende evenemententerrein grenzen en/of zichtbaar zijn vanaf het evenemententerrein en daardoor een uitstraling richting het evenemententerrein hebben.

Voornoemd verbod geldt niet voor:

 • -

  Horecabedrijven tot 19.00 uur:

  • o

   Voor speciaal bier;

  • o

   Voor koffie en thee.

 • -

  Eetgelegenheden tijdens de bijzondere omstandigheden, hiervoor genoemd onder 1. t/m 7., indien tijdens deze bijzondere omstandigheden:

  • o

   gedurende de gehele openstelling van de eetgelegenheid de reguliere bedrijfsvoering van een eetgelegenheid (waarbij als hoofdactiviteit ‘eten’ geldt) gevoerd wordt, en;

  • o

   duidelijk aantoonbaar is dat er alleen zitplaatsen aanwezig zijn in de eetgelegenheid (dus geen statafels o.i.d.), en;

  • o

   het terras behorende bij de eetgelegenheid duidelijk omsloten is met 1 enkele doorgang van maximaal 1,5 meter en minimaal 0,85 meter. De vereiste minimale totale doorgangsbreedte van de omsluiting van het terras bedraagt 1 meter per 135 aanwezige personen, vanwege een veilige ontvluchting van personen. Omsluiting kan bijvoorbeeld bestaan uit windschermen/bloembakken en kan eventueel aangevuld worden met piketpaaltjes met koorden ertussen, en;

  • o

   door of namens de uitbater van de eetgelegenheid wordt toegezien op dat drinkgerei en flessen anders dan van kunststof materiaal (zoals glaswerk en porselein) niet buiten de eetgelegenheid en het terras worden gebracht.

 • -

  Horecabedrijven tijdens evenementen, met uitzondering van de evenementen die genoemd zijn onder 1. t/m 7., indien tijdens het evenement:

  • o

   gedurende de gehele openstelling van het evenement de reguliere bedrijfsvoering van het horecabedrijf gevoerd wordt, en;

  • o

   indien een terras gevoerd wordt, het terras behorende bij het horecabedrijf duidelijk omsloten is met doorgangen van maximaal 1,5 meter en minimaal 0,85 meter. De vereiste minimale totale doorgangsbreedte van de omsluiting van het terras bedraagt 1 meter per 135 aanwezige personen, vanwege een veilige ontvluchting van personen. Voorbeeld: bij een evenement met 250 aanwezige personen is totaal minimaal 1,85 meter uitgangsbreedte vereist, waarbij de doorgangsbreedte per doorgang maximaal 1,5 meter mag zijn en minimaal 0,85 meter moet zijn. Omsluiting kan bijvoorbeeld bestaan uit windschermen/bloembakken en kan eventueel aangevuld worden met piketpaaltjes met koorden ertussen, en;

  • o

   door of namens de uitbater van het horecabedrijf wordt toegezien in de vorm van een portier, op dat drinkgerei en flessen anders dan van kunststof materiaal (zoals glaswerk en porselein) niet buiten het horecabedrijf en het terras worden gebracht.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei)’ en treedt in werking op 15 april 2012.

Het ‘Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei)’ wat op

27 april 2010 bij besluit van de burgemeester is vastgesteld en op 1 juni 2010 in werking is getreden, is per 3 april 2012 ingetrokken.