BESLUIT van den 11den December 1917, houdende voorschriften ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen

Geldend van 14-01-1917 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESLUIT van den 11den December 1917, houdende voorschriften ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp volksgezondheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42), art. 16

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie art. 3 van dit P.B. Deze P.B. treedt in werking tegelijk met de quarantaine-verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-1917 Nieuwe regeling

11-12-1917

P.B. 1917, no. 50

onbekend