Maatschappelijke Participatieverordening Wet werk en bijstand 2012

Geldend van 10-02-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Maatschappelijke Participatieverordening Wet werk en bijstand 2012
Citeertitel Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappij en Zorg
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1, sub g
  3. Wet Werk en Bijstand, art. 8, lid 2, sub d
  4. Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5
  5. Wet werk en bijstand, art. 48, lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2012 01-01-2012 nieuwe regeling

25-01-2012

Zandvoortse Courant 2 februari 2012

college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012, nr.  2011/12/001033 Z2011-005880