Regeling vervallen per 10-02-2023

Erfgoedverordening Horst aan de Maas 2010

Geldend van 01-04-2013 t/m 09-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Horst aan de Maas 2010
Citeertitel Erfgoedverordening Horst aan de Maas 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2013 10-02-2023 Artikel 1 (begripsbepalingen) i.v.m. instelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

12-03-2013

Elekt. Gem.blad 21-03-2013

Onbekend
22-09-2010 21-03-2014 Onbekend

14-09-2010

Elekt. Gem.blad 06-09-2012

Onbekend