Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005

Geldend van 13-05-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sliedrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005
Citeertitel Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2005 Nieuwe regeling

25-04-2005

Het Kompas 12 mei 2005

Onbekend