Regeling vervallen per 31-12-2018

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek houdende regels omtrent precariobelasting Verordening precariobelasting 2018

Geldend van 23-12-2017 t/m 30-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Oude IJsselstreek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek houdende regels omtrent precariobelasting Verordening precariobelasting 2018
Citeertitel Verordening precariobelasting 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017 31-12-2018 nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad 2017, 223380

.
16-12-2016 01-01-2018 nieuwe regeling

03-11-2016

Gemeenteblad 2016, 176140

16int00752
31-12-2015 01-01-2017 nieuwe regeling

10-12-2015

Gemeenteblad 2015, 125943

15int
24-12-2014 01-01-2016 nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad 2014, 79838

14rvs0059
19-12-2013 01-01-2015 nieuwe regeling

12-12-2013

Gelderse Post, 18-12-2013

13int00834/13int00838
22-11-2012 01-01-2014 nieuwe regeling

08-11-2012

Gelderse Post, 21-11-2012

12int00833
15-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling

01-12-2011

Gelderse Post, 14-12-2011

11int00747