Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg H 15:1:1:2 t/m H 25

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg H 15:1:1:2 t/m H 25
Citeertitel Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 15.1.1.2 t/m 25)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125 van de Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 aanpassen brandweerhoofdstukken aan H3

14-05-2019

gmb-2019-130121

215237
23-05-2019 01-01-2018 01-07-2019 wijzing vervallen functie manschap B in vergoedingentabel

14-05-2019

gmb-2019-121103

B&W-voorstel nr. 215184
10-01-2018 01-01-2018 23-05-2019 Wijziging CAR-artikel per 1 januari 2018

04-12-2017

gmb-2018-1400

B&W-voorstel nr. 184944 d.d. 04-12-2017
01-10-2017 10-01-2018 Technische wijzigingen CAR-UWO

27-06-2017

Onbekend

B&W-voorstel nr. 179074 d.d. 20-06-2017