Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 11 t/m 15.1.1.1)

Geldend van 16-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 11 t/m 15.1.1.1)
Citeertitel Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 11 t/m 15.1.1.1)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125 van de Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2019 01-02-2019 aanpassen gedragscode

12-02-2019

gmb-2019-118028

B&W-voorstel 12-02-2109 nr. 209480
01-01-2016 16-05-2019 Art. 15:1

16-03-2016

De Faam, 30-03-2016

B&W-voorstel 02-03-2016 nr. 141212