Beleid van regio Rivierenland voor het verbranden van resthout in de open lucht

Geldend van 01-09-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid van regio Rivierenland voor het verbranden van resthout in de open lucht
Citeertitel Beleid van regio Rivierenland voor het verbranden van resthout in de open lucht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Milieu
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening
  2. Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2007 nieuwe regeling

06-03-2006

Rhenense Betuwse Courant 14-06-2006

Onbekend.