Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte, afbakening en nummeraanduiding adressen gemeente Lochem 2011

Geldend van 07-07-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte, afbakening en nummeraanduiding adressen gemeente Lochem 2011
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2011 01-07-2009 nieuwe regeling

27-06-2011

Berkelbode, 06-07-2011

2011-006897