Verordening op de organisatie van de administratie en het beheer van vermogenswaarden

Geldend van 30-07-2011 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de organisatie van de administratie en het beheer van vermogenswaarden
Citeertitel Beheersverordening gemeente Vaals 2001
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer der gemeente Vaals van 30 december 1974. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2011 nieuwe regeling

02-07-2001

Vaalser Weekblad, 22-07-2011

JBE 980041