Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven
Citeertitel ASV Eindhoven
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023 artikel 1, 11

09-05-2023

gmb-2023-287308

Onbekend.
03-07-2020 04-07-2023 juridisch technische wijziging en aanpassing WNT en social return

16-06-2020

gmb-2020-161269

Onbekend.
15-07-2014 03-07-2020 Wijziging

17-06-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 58

onbekend
01-03-2014 18-06-2014 Wijziging

18-02-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 18

onbekend
12-09-2013 01-01-2013 18-06-2014 Wijziging

03-09-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 85

dhe/BC13018716
29-06-2011 18-06-2014 Onbekend

31-05-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 29

dhe/EJ11024152