Regeling vervallen per 08-01-2018

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m 07-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Wageningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Brandweer, rampenbestrijding en Volksgezondheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet veiligheidsregio's
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 08-01-2018 Gewijzigde regeling i.v.m. wijziging wetgeving

30-11-2010

Stad Wageningen, 11-05-2011

11.0024353
01-01-2011 Gewijzigde regeling i.v.m. wijziging wetgeving

30-11-2010

Stad Wageningen, 11-05-2011

11.0024353