Regeling vervallen per 01-06-2011

Reglement van orde van de welstandscommissie

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-05-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde van de welstandscommissie
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwverordening, art. 9.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003 01-06-2011 Nieuwe regeling

19-12-2002

De Heemsteder, 24 december 2002

Onbekend