Mandaatbesluit wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005

Geldend van 27-10-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005
Citeertitel Mandaat wegsleepverordening Middelburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, art. 130, lid 4, art. 164, lid 7, art. 170 tot en met 174

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2005 Nieuwe regeling

28-06-2005

De Faam, 21-09-2005

GM/2005/14240