Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 24-03-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen
Citeertitel Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2004 Onbekend

22-03-2004

De Faam, 01-04-2004

Raadsstuk 04-22