Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007

Geldend van 23-12-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007
Citeertitel Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 140 
  2. Wet op het primair onderwijs, art. 141 
  3. Wet op de expertisecentra, art. 134 
  4. Wet op de expertisecentra, art. 135 
  5. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g 
  6. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96h 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2014 01-01-2014 Bijlage II

18-12-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-80071.html, 23-12-2014

124065
01-11-2007 23-12-2014 nieuwe regeling

08-11-2007

De Teylinger, 19-08-2010

2007/14802