Regeling vervallen per 09-05-2024

Verordening op de raadscommissies 2006

Geldend van 08-04-2010 t/m 08-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de raadscommissies 2006
Citeertitel Verordening op de raadscommissies 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening op de raadscommissies 2006, 1e wijziging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2010 09-05-2024 2e wijziging

08-04-2010

De Teylinger, 14-10-2010

160643
26-01-2006 08-04-2010 1e wijziging

25-01-2006

2006/03250

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006
03-01-2006 26-01-2006 nieuwe regeling

02-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006

2006/02987