Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening Dronten 2022

Geldend van 02-08-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Dronten 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Dronten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022 01-01-2024 Wijziging regeling

07-07-2022

gmb-2022-351135

Onbekend.
17-06-2020 02-08-2022 artikel 1:1, 1:2, 1:3, 1:3a, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:18, 2:20, 2:23, 2:24, 2:25, 2:27, 2:28, 2:31, 2:32, 2:34, 2:34a, 2:37, 2:38, 2:38a, 2:39, 2:40, 2:41, 2:41a, 2:42, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:59, 2:59a, 2:60, 2:61, 2:62, 2:69, 2:70, 2:73b, 2:74, 2:74a, 2:75, 2:77, 2:79, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 4:6a, 4:9a, 4:11, 4:12, 4:12a, 4:13, 4:14, 4:16, 5:1, 5:2, 5:8, 5:9, 5:10, 5:12, 5:13, 5:18, 5:20, 5:22, 5:24, 5:25, 5:26, 5:27, 5:27a, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34, 6:1

28-05-2020

gmb-2020-151285

B20.000062
19-05-2018 17-06-2020 Toevoegen artikel 2:79

26-04-2018

gmb-2018-105106

B16.001880
19-01-2017 19-05-2018 Onbekend

29-09-2016

Gemeenteblad d.d. 19-10-2016, nr. 144248

B16.001880
20-10-2016 19-01-2017 Onbekend

29-09-2016

Gemeenteblad d.d. 19-10-2016, nr. 144248

B16.001880