Regeling vervallen per 20-12-2019

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 09-06-2018 t/m 19-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij
Citeertitel Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp mandaat, volmacht, machtiging
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij, ieder voor zover het zijn bevoegdheden beteft.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2018 25-05-2018 20-12-2019 Mandaatregister i.v.m. AVG

24-05-2018

Gemeentebladen 2018, 121132 en 121143 | 08-06-2018

Onbekend
21-12-2017 09-06-2018 Mandaatregister

29-11-2017

Gemeentebladen 2017, 227011 en 227118 | 20-12-2017

Onbekend
21-09-2017 01-04-2017 21-12-2017 Art. 1, art. 2, lid 1, art. 4, leden 2 en 3, en het mandaatregister

29-08-2017

Gemeentebladen 2017, 163264 en 163302 | 20-09-2017

Onbekend
16-07-2016 21-09-2017 Mandaatregister

12-07-2016

Gemeentebladen 96306 en 96334 (jaargang 2016), 15-07-2016

Onbekend
07-06-2016 01-04-2016 16-07-2016 Nieuwe regeling

24-05-2016

Gemeentebladen 72172 en 72629 (jaargang 2016), 06-06-2016

Onbekend