Regeling vervallen per 03-04-2019

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002 (Verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002)

Geldend van 10-12-2014 t/m 02-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002 (Verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002)
Citeertitel Verordening parkeerbelastingen Grevelingengebied 2002
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 225

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is op 20 december 2001 vastgesteld door de gemeenteraad van Goedereede en bij besluit van 27 november 2014 geldend verklaard voor de gemeente Goeree-Overflakkee

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2014 03-04-2019 geldend verklaard

27-11-2014

Gemeenteblad 2014, 73084

Z-14-30469/3274
10-12-2014 23-12-2006 geldend verklaard

27-11-2014

Gemeenteblad 2014, 73084

Z-14-30469/3274
23-12-2006 16-02-2018 tarieventabel

21-12-2006

Publicatieblad 2006, 38

2006/14h
22-12-2001 10-12-2014 nieuwe regeling

20-12-2001

Publicatieblad 21-12-2001, nr. 2001-7

2001-10i